top of page

グループ

公開·23名のメンバー

Muasir Azerbaycan Dili Leksika Pdf Download


Muasir Azerbaycan Dili Leksika Pdf Download
Leksika, bir dilin söz varlığıdır. Leksikologiya, leksikanın tədqiqi ilə məşğul olan dilçilik sahəsidir. Leksikologiya, leksikanın məqsədi və vəzifələri, müasir Azərbaycan dilinin tərkibi, leksik qruplar, idiom və ibarələr, təxikoqrafiya və s. kimi mövzuları öyrənir.


Müasir Azərbaycan dili, Azərbaycan xalqının ədəbi dilidir. Ədəbi dil, ümumxalq dilinin ən yüksək mərhələsidir. Bu və ya digər xalqların dili, ümumbölgü dilinin bir formasıdır. Ona görə də ümumbölgü dilinin inkişaf yolları, eyni zamanda, həmin xalqların dilinə, həmçinin Azərbaycan dilinə də aid olur.


Download: https://t.co/JTHsxEtmkM


Müasir Azərbaycan dili (leksika) dərsliyi, ali məktəblərin filologiya fakültələrində "Müasir Azərbaycan dili" fannını öyrənən müəllimləri və tələbaları nazarında tutulmuş bir dövlәt proqramı әsasında hazırlanmış bir kitabdır. Bu kitab iki hissәdәn ibarәtdir. Birinci hissәdә "Leksikologiya" bahsindә leksikologiyaya aid mövzular işlәnilir. İkinci hissәdә isә "Leksikast" bahsindә müasir Azәrbaycan dilinin leksik qrupları vә onların xüsusiyyәtlәri tәhlil olunur.


Bu kitabın PDF formatında yüklәnmәsi üçün [bu keçid]-dәn istifadә edә bilәrsiniz.


グループについて

グループへようこそ!他のメンバーと交流したり、最新情報をチェックしたり、動画をシェアすることもできます。

メンバー

グループページ: Groups_SingleGroup
bottom of page